Dane kontaktowe

tel.:  + 48 713 172 868
fax.: + 48 713 172 868
e.cichowicz@notariusz.lex.pl

Dane adresowe 

Św. Andrzeja 1a
55-300 Środa Śląska

RODO

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych przez Kancelarię Notarialną Ewa Cichowicz i zgadzam się na dobrowolne podanie swoich danych. Jestem również świadom/świadoma przysługujących mi praw dotyczących ochrony danych osobowych.

Niniejsza strona ma funkcję jedynie informacyjną i nie stanowi reklamy ani też nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.